Každý deň sme vystavení nielen rizikám úrazu pri dopravných nehodách, na ulici, pri športe a v práci, ale aj hrozbám v podobe rôznych civilizačných a nákazlivých chorôb

Flexibilita poistenia : Ponúkame investičný a rizikový variant.

VYBERÁME PRE VÁS NAJČASTEJŠIE PRIPOISTENIA

HYPO poistenie- Úlohou poistenia je zabezpečiť úver či hypotéku v prípade tragických rodinných udalostí.

Závažné ochorenia- Úlohou poistenia je vytvorenie finančnej rezervy a náhrada príjmu poisteného v prípade, že ochorie na jednu z menovaných závažných ochorení.

Poistenie pre prípad smrti- Úlohou poistenia je chrániť rodinu a najbližších poisteného v prípade jeho úmrtia.               


                                        

Poistenie pre prípad invalidity- Úlohou poistenia je pomôcť poistenému zabezpečiť si dostatočnú finančnú rezervu resp. kompenzáciu príjmu v prípade, že sa stane invalidným.

Denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úraz- Úlohou poistenia je kompenzovať zníženie príjmu v prípade, že úraz si vyžiada dlhodobé liečenie. Poistná suma (dohodnutá denná dávka) sa začína vyplácať za každý deň nevyhnutného liečenia úrazu.
Denná dávka pri PN- Úlohou poistenia je kompenzácia príjmu v prípade pracovnej neschopnosti. Preto je poistenému za každý kalendárny deň práceneschopnosti (aj sobota, nedeľa či sviatok) vyplatená dohodnutá denná dávka.
Trvalé následky úrazu- Úlohou poistenia je postarať sa o poisteného a zabezpečiť mu dostatok peňazí v prípade, že úraz zanechá trvalé následky. Preto čím závažnejší úraz poistený utrpí, tým vyššie plnenie dostane.

Denná dávka pri hospitalizácii- Úlohou poistenia je kompenzovať zníženie príjmu a poskytnúť „bolestné“ v prípade hospitalizácie poisteného, ktorá trvala dlhšie ako 24 hodín. Poistná suma (dohodnutá denná dávka) sa vypláca za každých 24 hodín strávených v nemocnici a vypláca sa priamo poistenému

Chirurgický zákrok- Úlohou poistenia je poskytnúť poistenému „bolestné“ ktoré by mu kompenzovalo pobyt v nemocnici a zvýšené výdavky na liečbu, či realizáciu chirurgického zákroku v súkromnom zariadení.