Prečo riešiť poistenie s nami?

- Porovnávame ponuky všetkých poisťovní

- Nastavíme vám poistenie na mieru

- Poistené produkty , ktoré už využívate ( poistenie auta,bývania,života...) bezplatne skontrolujeme v prípade potreby optimalizujeme - nižšia cena lepšie krytie.

- Pri zmene životnej situácie ( narodenie dieťaťa,predaj auta,zmena zamestnania ) vám vybavíme zmeny na poistných zmluvách

- Aktívne pomáhame pri riešení poistných udalostí

Skúsenosť s poistením má snáď každý. Niektoré skúsenosti sú pozitívne, no veľa ich je negatívnych: nevhodne zvolený produkt, nesprávne nastavené poistné krytie, nevysvetlené podmienky, chyby pri riešení poistných udalostí. Správne nastavenie poistnej zmluvy  je prvým predpokladom zabezpečenia seba, svojich blízkych a svojho majetku. Poistenie má slúžiť pre prípad neočakávaných životných situácií, v prípade ktorých by klient sám nedokázal nahradiť škody alebo si zachovať svoj životný štandard. Auditom poistných zmlúv vieme preveriť ich nastavenie, ich úpravou dosiahnuť značnú úsporu alebo efektívnejšie využitie.
Každý deň sme vystavení nielen rizikám úrazu pri dopravných nehodách, na ulici, pri športe a v práci, ale aj hrozbám v podobe rôznych civilizačných a nákazlivých chorôb

Flexibilita poistenia : Ponúkame investičný a rizikový variant.

VYBERÁME PRE VÁS NAJČASTEJŠIE PRIPOISTENIA

HYPO poistenie- Úlohou poistenia je zabezpečiť úver či hypotéku v prípade tragických rodinných udalostí.

Závažné ochorenia- Úlohou poistenia je vytvorenie finančnej rezervy a náhrada príjmu poisteného v prípade, že ochorie na jednu z menovaných závažných ochorení.

Poistenie pre prípad smrti- Úlohou poistenia je chrániť rodinu a najbližších poisteného v prípade jeho úmrtia.               


                                        

Poistenie pre prípad invalidity- Úlohou poistenia je pomôcť poistenému zabezpečiť si dostatočnú finančnú rezervu resp. kompenzáciu príjmu v prípade, že sa stane invalidným.

Denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úraz- Úlohou poistenia je kompenzovať zníženie príjmu v prípade, že úraz si vyžiada dlhodobé liečenie. Poistná suma (dohodnutá denná dávka) sa začína vyplácať za každý deň nevyhnutného liečenia úrazu.
Denná dávka pri PN- Úlohou poistenia je kompenzácia príjmu v prípade pracovnej neschopnosti. Preto je poistenému za každý kalendárny deň práceneschopnosti (aj sobota, nedeľa či sviatok) vyplatená dohodnutá denná dávka.
Trvalé následky úrazu- Úlohou poistenia je postarať sa o poisteného a zabezpečiť mu dostatok peňazí v prípade, že úraz zanechá trvalé následky. Preto čím závažnejší úraz poistený utrpí, tým vyššie plnenie dostane.

Denná dávka pri hospitalizácii- Úlohou poistenia je kompenzovať zníženie príjmu a poskytnúť „bolestné“ v prípade hospitalizácie poisteného, ktorá trvala dlhšie ako 24 hodín. Poistná suma (dohodnutá denná dávka) sa vypláca za každých 24 hodín strávených v nemocnici a vypláca sa priamo poistenému

Chirurgický zákrok- Úlohou poistenia je poskytnúť poistenému „bolestné“ ktoré by mu kompenzovalo pobyt v nemocnici a zvýšené výdavky na liečbu, či realizáciu chirurgického zákroku v súkromnom zariadení.