OBLASTNÝ RIADITEĽ
Dagmar Kováčová
NÁM. SV. FLORIANA 36
01303 VARÍN
Tel: 0940880375
Mail: dagmar.kovacova@swell.sk